Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Στις δομές της Ειδικής Αγωγής, προσλήφθηκαν δύο (02) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για ΣΜΕΑΕ και επτά(07) για Παράλληλη Στήριξη. Οφείλουν να παρουσιαστούν την Πέμπτη, 08/11/2018 και την Παρασκευή, 09/11/2018 στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Εδώ μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα κριτήρια τοποθέτησής τους. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν βάσει των ακόλουθων Υ.Α.:

1) υπ’ αρ. 188497/Ε1/06-11-2018 Υ.Α. για ΣΜΕΑΕ

2) υπ’ αρ. 189038/Ε1/06-11-2018 Υ.Α. για Παράλληλη Στήριξη

Μπορείτε εδώ να δείτε τις κενές θέσεις σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς μας, στις οποίες θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

You May Also Like