Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Διαβάστε την υπ’ αρ. 132472/Ε2/03-08-2018 Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας κατά το σχολικό έτος 2018- 2019, να υποβάλουν αίτηση από 03-08-2018 μέχρι 08-08-2018 και ώρα 15:00.

You May Also Like