Πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα ΣΕΠΕ

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 43348/15275/07-08-2018 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

You May Also Like