Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ06

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2265/05-09-2018 απόφαση του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με προσωρινές τοποθετήσεις, αποσπάσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ06, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ 20/04-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like