Αναπλήρωση Διευθυντών σε 6/θέσια σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2678/28-09-2018 απόφαση του Δ.ντή Α.θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό των εκπαιδευτικών που θα αναπληρώνουν τους Διευθυντές 6/θέσιων σχολικών μονάδων σε περίπτωση απουσίας των τελευταίων, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 25/28-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like