Αναπλήρωση προϊσταμένης 5ου Ν/γείου Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2832/15-10-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 27/15-10-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με την αναπλήρωση της προϊσταμένης του 5ου Ν/γείου Λευκάδας η οποία απουσιάζει λόγω μακροχρόνιας άδειας.

You May Also Like