Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε τις κάτωθι αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με τις οποίες τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην Υπηρεσία μας:

  1. υπ’ αρ. 3383/08-11-2018, που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60.50 για παράλληλη στήριξη.
  2. υπ’ αρ. 3392/08-11-2018, που αφορά στην πρόσληψη αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. 70.
  3. υπ’ αρ. 3393/08-11-2018, που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70.50 για παράλληλη στήριξη.
  4. υπ’ αρ. 3394/08-11-2018, που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ71 & ΠΕ70.50 για ΣΜΕΑΕ.

You May Also Like