Τροποποίηση ωραρίου Δ. Σχ. Καλάμου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3403/09-11-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τροποποίηση ωραρίου του Δ. Σχ. Καλάμου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 30/09-11-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like