Υποβολή αιτήσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Διαβάστε το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.350.2/11/198637/Ε3/20-11-2018 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά με την υποβολή αιτήσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

You May Also Like