Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε τις κάτωθι αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που παρουσιάστηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:

  1. υπ’ πρωτ. 3800/05-12-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας – Ενιαίος Τύπος
  2. υπ’ πρωτ. 3801/05-12-2018 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας – Εξειδικευμένη-Παράλληλη Στήριξη

You May Also Like