Προκήρυξη για κάλυψη θέσεων σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 35625/Η2/06-03-2019 προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.

You May Also Like