Πρόσκληση απόσπασης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε φορείς 2019-2020

Διαβάστε την υπ’ αρ. 127529/Ε4/12-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με πρόσκληση για απόσπαση Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Προθεσμία υποβολής αίτησης από 13/08/2019 έως και 22/08/2019.

You May Also Like