Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2053/28-08-2019 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 17/28-08-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, στις οποίεςέχει διαπιστωθεί υπεραριθμία, να δηλώσουν από 28/8/2019 έως 30/08/2019 και ώρα 13:00, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι και σε περίπτωση που επιθυμούν να δηλώσουν την προτίμησή τους για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες που υπάρχουν στην πρόσκληση.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση για δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας

You May Also Like