Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2831/15-10-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας ΕΚπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 27/15-10-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετική με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό της Υπηρεσίας μας.

You May Also Like