Εγκύκλιος Μεταθέσεων – Οριστικών Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε. 2023

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2023-2024.  Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, που διορίστηκαν κατά το έτος 2023, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν οργανική θέση και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

 

You May Also Like