Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2829/15-10-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 27/15-10-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

You May Also Like