Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπ/κού κλ. ΠΕ07

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3449/29-11-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ07.

You May Also Like