Τοποθέτηση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 365/31-01-2020 και 366/31-01-2020 Αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 σε σχολεία της Περιφέρειάς μας.

You May Also Like