Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ Α φάσης

Διαβάστε τις παρακάτω αποφάσεις που αφορούν στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας. Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις 05 και 06 Σεπτεμβρίου 2022.

  1. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση”
  2. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου”
  3. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης”
  4. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη” (εκπαιδευτικοί)
  5. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη” (ΕΕΠ & ΕΒΠ)
  6. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών στο πλαίσιο της Πράξης: “Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ)”

You May Also Like