Μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 564/14-02-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την μετακίνηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 03/14-02-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like