Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Διαβάστε την υπ’ αρ. 625/20-02-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μόνιμης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 04/220-02-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like