Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΔΑΣΥ και Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας ως ακολούθως:

  1. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ
  3. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ
  4. Πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

You May Also Like