Ειδική Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών σε θέσεις μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30

Διαβάστε την υπ’ αρ. 13990/Ε1/08-02-2022 ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

You May Also Like