Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σας παραθέτουμε τα έως τώρα έγγραφα με τις οδηγίες που έχει αποστείλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία τα οποία είναι τα ακόλουθα:

  1. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 38091/Δ4/16-03-2020 διαβιβάστηκε το έγγραφο με θέμα: “Διαβίβαση Οδηγιών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης“.
  2. Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, εστάλη το έγγραφο με θέμα: “Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  3. Τέλος, με το υπ’ αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 διαβιβάστηκε το έγγραφο με θέμα: “Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από το Υπουργείο πότε θα ξεκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

You May Also Like