Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις – Βελτιώσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 43223/Ε4/03-04-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη διαδικασία μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων των μονίμων μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Επίσης διαβάστε το υπ’ αρ. 43229/Ε4/03-04-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με το οποίο διαβιβάστηκαν πίνακες με τα κενά σε περιοχές μετάθεσης (ΣΜΕΑΕ) και στα ΚΕΣΥ. Τέλος, εδώ μπορείτε να βρείτε το έντυπο της αίτησης μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 06/04/2020 έως και 10/04/2020 ενώ καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών ορίζεται η 13/04/2020.

You May Also Like