Πίνακας μορίων οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων

Δείτε τον πίνακα μορίων για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά έτους 2020 όσων εκπαιδευτικών υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης και όσων εκπαιδευτικών μετατέθηκαν ή μετατάχθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση δήλωση προτίμησης στο ΠΥΣΠΕ Λεκάδας είναι η Τετάρτη 06-05-2020.

You May Also Like