Υποβολή αιτήσεων απόσπασης ΕΕΠ και ΕΒΠ σε περιοχές και ΚΕΣΥ

Διαβάστε το υπ’ αρ. 57673/Ε4/18-05-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, που δεν έχουν κάποιο κώλυμα και επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης σε άλλη περιοχή ή σε ΚΕΣΥ.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για τους ενδιαφερόμενους που ανήκουν στην Υπηρεσία μας από 19/05/2020 έως και 26/05/2020. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτα ταχυδρομικά. Η αυτοπρόσωπη παρουσία είναι δυνατή μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την Υπηρεσία. Στην τελευταία περίπτωση, θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις έως 26/05/2020 και ώρα 15:00.

You May Also Like