Πρόσκληση για αποσπάσεις σε φορείς ΥΠΑΙΘ εκπ/κών κλ. ΠΕ86

Διαβάστε την υπ’ αρ. 60469/ΓΔ1/21-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με την οποία προσκαλούνται όσοι εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ86 επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

You May Also Like