Προκήρυξη για προσωρινούς Διευθυντές Εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. Φ.353.1/11/102266/Ε3/30-7-2020 προκήρυξη – πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/) για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών Εκπαίδευσης μέχρι την Πέμπτη 06/08/2020. Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, βιογραφικό σημείωμα, λοιπά αποδεικτικά) θα πρέπει να αποσταλούν στο ΥΠΑΙΘ ταχυδρομικά έως την Παρασκευή 07/08/2020.

You May Also Like