Οδηγίες για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 108390/Ε1/21-08-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά το διδακτικό έτος 2020-2021.

You May Also Like