Επικαιροποιημένη ενημέρωση αναπληρωτών ενόψει πρόσληψής τους

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα (στον σύνδεσμο “Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών”) ο επικαιροποιημένος πίνακας με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατά την ανάληψη υπηρεσίας που θα γίνει στα σχολεία τοποθέτησης στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2020 και (στο πεδίο Έντυπα→Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών→και μετά ανάλογα με το έργο) έχουν αναρτηθεί τα έντυπα που θα συνιστούσαμε να έχουν συμπληρωμένα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πριν παρουσιαστούν στα σχολεία.

Την Δευτέρα, 31/08/2020, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τις επόμενες δύο ημέρες έχουν δικαίωμα να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης, να αναλάβουν υπηρεσία και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας  να αναζητήσουν στους πίνακες που ακολουθούν  το όνομα τους για να ενημερωθούν για το Έργο του ΕΣΠΑ στο οποίο έχουν προσληφθεί. Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον Κωδικό ΟΠΣ που ακολουθεί κάθε Έργο, καθώς όλα τα έντυπα που θα συμπληρώσει ο αναπληρωτής κατά την πρόσληψή του (και στην συνέχεια τα απουσιολόγια που θα συμπληρώνει κάθε μήνα) θα πρέπει να σχετίζονται με τον κωδικό αυτό.

Κατά την ανάληψη υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα τοποθέτησης, ο αναπληρωτής θα καταθέσει στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της Σχολικής μονάδας όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης  και ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας θα τα διαβιβάσει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Όταν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης (αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ, σύμβαση, περίληψη σύμβασης) θα ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής ώστε με προγραμματισμένο ραντεβού να υπογράψει και να παραλάβει από τα γραφεία της Διεύθυνσης τα σχετικά έντυπα. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην επιλογή των σωστών εντύπων από την Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, την πλήρη και ευκρινή συμπλήρωσή τους, καθώς και την άμεση αποστολή όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα των αναπληρωτών και το έργο ΕΣΠΑ που έχουν προσληφθεί.

You May Also Like