Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας

Το ΥΠΑΙΘΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΠΕΚ της Χώρας.

Δείτε σχετ: Εγκύκλιος εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Βιογραφικό Σημείωμα

You May Also Like