Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπ/ση Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2437/23-09-2020 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας με την οποία τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 19/22-09-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like