Αναπλήρωση Διευθυντή 1ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2547/01-10-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναπλήρωση του Δ/ντή του 1ου Δ. Σχ. Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 20/30-09-2020.

You May Also Like