Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 2763/13-10-2020, 2822/15-10-2020 και 2765/13-10-2020 αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσία και μισθολογική κατάταξη μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίες στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 22/12-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like