Πρόσκληση ΕΕΠ και ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 137464/Ε4/09-10-2020 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης απασχόληση με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021,από την Παρασκευή 9/10 έως και την Πέμπτη 15/10/2020

You May Also Like