Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Διαβάστε τις υπ’ αρ. 2703/09-10-2020 και 2704/09-10-2020 Αποφάσεις του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, που στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 21/08-10-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like