Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2021-2022

Για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν . Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπ/κοί που πληρούν τις  προϋποθέσεις ,όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση  έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Δείτε την αίτηση για αμοιβαία μετάθεση που στάλθηκε από το τμήμα Γ΄ του ΥΠΑΙΘ.

You May Also Like