Αναπλήρωση προϊσταμένου Δ. Σχ. Μεγανησίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1720/03-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την αναπλήρωση του Προϊσταμένου του Δ. Σχ. Μεγανησίου, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like