Ορισμός Υποδιευθυντή του 4ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1723/03-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό υποδιευθυντή στο 4ο Δ. Σχ. Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like