Β΄ φάση αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ

  • Σε συνέχεια της αρίθμ. 56020/17-05-2012 εγκυκλίου αποσπάσεων γενικής αγωγής δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα  νέων αιτήσεων απόσπασης, αιτήσεων επανεξέτασης, τροποποίησης και ανακλήσεων μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20-08-2012.

  • Σε συνέχεια της αρίθμ. 63959/Γ6/08-06-2012 εγκυκλίου αποσπάσεων ειδικής αγωγής δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα επανεξέτασης απόσπασης  καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22-08-2012.

You May Also Like