Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1589/08-09-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την μετακίνηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91 και ΠΕ21, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’αρ. 14/08-09-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like