Διαπίστωση λειτουργικής υπεραριθμίας

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1246/11-07-2021 πρόσκληση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 06/11-07-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, στις οποίες έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία, να δηλώσουν από 11/7/2022 έως 13/7/2022 αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν με e-mail (mail@dipe.lef.sch.gr) ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση για δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας.

You May Also Like