Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ Α φάσης

Διαβάστε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ όπως προέκυψαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας.

Οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις 05 ή 06 Σεπτεμβρίου 2022.

You May Also Like