Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Β Φάσης

Διαβάστε τις αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β φάσης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία 06 & 07-10-2022. Αναλυτικά οι αποφάσεις τοποθέτησης:

1) Απόφαση τοποθέτησης ΕΚΟ (ΤΥ-ΖΕΠ)

2) Απόφαση τοποθέτησης Ενιαίος Τύπος (Δάσκαλοι Γενικής)

3) Απόφαση τοποθέτησης Αγγλικά Νηπιαγωγείο

4) Απόφαση τοποθέτησης Γενίκευση Προσχολικής (Νηπιαγωγοί Γενικής)

5) Απόφαση τοποθέτησης Εξειδικευμένη (Παράλληλη στήριξη)

You May Also Like