Πρόσκληση για απόσπαση στο εξωτερικό εκπαιδευτικών 2023-2024

Διαβάστε την υπ’ αρ. 27766/Η2/10-03-2023 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-03-2023 μέχρι 20-03-2023 και ώρα 23:59.

You May Also Like