Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ( Π.Ε.Π.Π.Σ)

Διαβάστε την υπ.αριθ.Πρωτ. 47/ΔΕΠΠΣ /26.06.2023 Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για τις θέσεις:

  • Συμβούλων Εκπαίδευσης &
  • Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών μελών με διοικητική εμπειρία στις Π.Ε.Π.Π.Σ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται  από Δευτέρα 26/06/2023 έως και Δευτέρα 03/07/2023 και ώρα: 15.00 στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.iep.edu.gr/services/peppsaitiseis/

You May Also Like