Πίνακας δεκτών / μη δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας Β Φάση

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/14-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας, αναρτούμε τον πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων υποδιευθυντών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων κατά τη β φάση επιλογής τους ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 2049/02-11-2023 επαναπροκήρυξη του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως κατά των πινάκων αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΠΕ Λευκάδας (mail@dipe.lef.sch.gr) από την Τετάρτη 15/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023

You May Also Like