Τοποθέτηση αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού

Διαβάστε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως προέκυψαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας κατά την πρόσληψη αναπληρωτών Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών.

Οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις 20 ή 21 Νοεμβρίου 2023. Η πρόσληψη και η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

You May Also Like