Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2170/17-11-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού σε σχολεία αρμοδιότητάς μας. Η αναπληρώτρια οφείλει να παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία από 20 έως και 21  Νοεμβρίου 2023

You May Also Like